Wie wij zijn

Sinds mei 2019 draagt ons koor de naam Cappella Campen. In de loop van 2000 werd dit koor opgericht door onze dirigent Ab Weegenaar. De repetities vonden in die tijd plaats in de Bovenkerk, en daar werd de toenmalige naam aan ontleend: Bovenkerk Kamerkoor.

Woensdagavond is de vaste repetitieavond onder leiding van onze dirigent Ab Weegenaar. De Lutherse Kerk in Kampen is de locatie waar we repeteren, en we doen dat van 19.30 tot 21.30 uur. Onze repetitor is sinds kort Luuk Schuurman.

Om onze kwaliteit te waarborgen organiseren wij koorscholing/koordagen. De onderlinge band proberen we te versterken door gezellige momenten met elkaar te plannen.

Als koor zijn we aangesloten bij de KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland).