Lid worden

Lid worden

Optimale omvang

De optimale concert-omvang van het koor is 32 leden (8 sopranen, 8 alten, 8 tenoren en 8 bassen).

Direct lid worden

Als eenmaal aan de muzikale eisen is voldaan (voorzingen, stemtest) en de repetities gevolgd kunnen worden, kunt u in principe lid worden. Hebt u een stemsoort waarvoor in het koor nog plaats is, dan kan dit meteen.

Aspirant-lid worden

Het kan voorkomen, dat bij een concert bepaalde partijen - bijv. wegens ziekte - onderbezet blijken te zijn, ook al zijn die in principe voltallig. Daarom is ervoor gekozen dat belangstellende zangers aspirant-lid kunnen worden als de stemsoort al voldoende bezet is. Aspirant-leden zingen mee tijdens de repetities. Vóór het concert overleggen dirigent en bestuur of ze al dan niet mee kunnen zingen op het concert. De criteria daarvoor zijn: kwaliteit, klankkleur en koorbalans. Het kan dus - formeel gezien - voorkomen dat aspirant-leden niet bij een uitvoering kunnen meezingen. Voor aspirant-leden geldt een andere contributieregeling.

Wachten op vacature

Het is ook mogelijk om in afwachting van een vacature op de wachtlijst geplaatst te worden. Personen op de wachtlijst repeteren niet mee en betalen ook geen contributie.

Vacatures:

Sopranen – volledig bezet
Alten – volledig bezet
Tenoren – plekken beschikbaar
Bassen – plekken beschikbaar