Algemeen

Over het koor

Het Bovenkerk Kamerkoor Kampen is officieel opgericht op 1 februari 2001. Het is een algemeen koor, aangesloten bij de KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland).